header image
Pocetna strana / Home
Pocetna strana / Home
O laboratoriji
Thursday, 28 December 2006
Laboratorija za paralelne, distribuirane i specijalizovane racunarske sisteme, laboratorija L3, oformljena je 1992. godine kao istraživacka laboratorija Elektronskog fakulteta u Nišu...
Last Updated ( Monday, 15 January 2007 )
Read more...
Pilot Implementation of ECTS
Thursday, 28 December 2006
Projekat Tempus Project SCM C015A05-SCG "Pilot Implementation of ECTS" je finansiran od strane EU. Projekat je dvogodišnji SCM projekat i počeo je 2005, a završen je 2006. godine.
Last Updated ( Friday, 09 November 2012 )
Read more...
Simulator potrošnje el. energije u dinamickom tarifnom sistemu
Thursday, 28 December 2006
Osnovni cilj ovog projekta jeste da pokaže da se varijacije u potrošnji mogu značajno redukovati primenom dinamičkog tarifnog sistema. Cilj je da se na osnovu prikupljenih i merenih podataka projektuje simulacioni model...
Last Updated ( Friday, 29 December 2006 )
Read more...